Hjem

Publiserte foredrag

Foredragene som holdes på de månedlige akademimøtene trykkes i årboken. Fra og med 2010 publiseres disse foredragene også på Akademiets nettsted i PDF-format. Foredragene gjengis her slik de er gjengitt i årboken.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS