Hjem

En ledig bistilling (20%) til støtte for science advice

Det Norske Videnskaps-Akademi utvikler en science advice organisasjon/mekanisme ved å bygge på de spesielle fortrinn Akademiet har gjennom sine medlemmer og deres uavhengighet og kunnskaper, og ved at Akademiet er en del av den nasjonale og internasjonale akademibevegelsen. Akademiet vil i første rekke satse på de samme områdene som er prioritert av European Academies Science Advisory Council: miljø, energi og biovitenskap. Akademiet ønsker å supplere eksisterende science advice på punkter der Akademiet har spesielle forutsetninger.

Akademiet lyser ut en bistilling (20 %) som skal fungere som faglig støtte for arbeidet med science advice, en innenfor humaniora/samfunnsvitenskap, den andre innenfor naturvitenskap, fortrinnsvis med kompetanse som dekker deler av EASACs satsingsområde.

Den som tilsettes skal bidra til å utvikle en faglig verdikjede som strekker seg fra etableringen av det forskningsmessige grunnlaget for å vurdere gitte policy-spørsmål, legge til rette for anvendelse i norske politikk-sammenhenger, og sørge for at Akademiet har en etablert struktur for dette arbeidet. Akademiet har ansatt en «Senior Brussel Officer» med arbeidsplass ved det flamske akademiet i Brussel som skal arbeide med EASAC-saker vis a vis EU-Kommisjonen.

Akademiet har satt ned et science advice-utvalg som har til oppgave å være bindeledd mellom Akademiet og det internasjonale arbeidet med sammenstilling av kunnskap, bidra til bearbeiding og behandling av internasjonale science advice-rapporter for norske forhold og gi faglig støtte og bistand til Senior Brussels Officer (SBO) som er ansatt i Akademiet. Den som tilsettes i bistillingen, blir en del av denne organisasjonen, som ledes av Akademiets presidium.

Kompetansekrav:
Kompetanse på professornivå.

Dokumentert erfaring med og kompetanse i å bringe faglige vurderinger til anvendelse i politikksammenheng, helst over tid.


Vi tilbyr
Lønn i bistilling i 20%. Engasjement for tre år.

Søknadsfristen er forlenget til stillingen er besatt. 

Søknaden skal inneholde:
•    Søknad
•    CV

Søknad sendes oyvind.sorensen@dnva.no

Nærmere opplysninger
Preses Hans Petter Graver (tlf. 906 06 085), generalsekretær Øystein Hov (tlf. 950 60 031) eller direktør Øyvind Sørensen (tlf. 900 68 997)

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS