Hjem

Studentmedarbeider

Vi søker ny studentmedarbeider til Det Norske Videnskaps-Akademi

Arbeidsoppgaver:
Tilkallingsvikar for resepsjon, forefallende og administrativt arbeid. Noen vaktmesteroppgaver og tunge løft tilfaller stillingen. Teknisk støtte ved arrangementer.
Andre oppgaver etter behov.

Arbeidstid: Tilkallingsvikar. Mulighet for noe fast arbeidstid. Noe kveldsarbeid må påregnes.

     Vi søker etter følgende kvalifikasjoner og egenskaper:
•    Utpreget serviceinnstilling
•    Fleksibilitet og vilje til å ta på seg varierte oppgaver
•    Evne til problemløsning
•    Oppmerksom, ryddig og nøyaktig
•    Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
•    Grunnleggende gode tekniske egenskaper
•    Interesse og engasjement for forskning

Vi kan tilby:
•    Verdifull og lærerik arbeidserfaring
•    Lønn etter kvalifikasjoner

Kontakt: Ved spørsmål om stillingen kontakt førstekonsulent Gro Havelin på telefon 22 84 15 07 eller direktør Øyvind Sørensen 22 84 15 03.

Søknad med CV sendes på epost til gro.havelin@dnva.no

Søknadsfrist: fortløpende og innen 20.11. 2018

Om oss: Det Norske Videnskaps-Akademi har som formål å bidra til vitenskapens fremme. Spesielt skal Akademiet fremme den grunnleggende og langsiktige forskningen innen alle fagområder. I kraft av sin uavhengige og kritiske rolle skal Akademiet delta aktivt i den forskningspolitiske debatten og bidra til å fremme en god forskningspolitikk blant annet gjennom kontakt med politikere, statsforvaltning og næringsliv. Akademiet skal fremme forståelsen for vitenskapelig forskning og formidle forskningsresultater. Akademiet har ansvar for en rekke priser, de største er Abelprisen og Kavliprisen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS