Hjem

Ledige stillinger

Ledig stilling i Brussel som seniorrådgiver tilknyttet EASAC

Science for service

Vil du jobbe med kunnskapsgrunnlaget for politiske beslutninger i EU-systemet? Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) har en ledig stilling som seniorrådgiver (SBO) med arbeidsplass i det flamske vitenskapsakademiet i Brussel. SBO skal være et bindeledd mellom den europeiske sammenslutningen av vitenskapsakademier, the European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), og EU-kommisjonen. EASAC sammenstiller kunnskapsgrunnlaget på viktige politikkområder, særlig innenfor miljø, energi og biologi. SBO skal bidra til at kunnskapsgrunnlaget kommer til anvendelse i politikkutformingen.

Arbeidsoppgaver:

Fange opp viktige politiske spørsmål og diskusjoner som er under behandling i EU-systemet, og bidra til prosesser som kan klarlegge om det er grunnlag for å iverksette et utredningsarbeid i regi av EASAC for å bringe kunnskapsgrunnlaget på det rene.

Bidra i det praktiske arbeidet med å etablere møtepunkter mellom EU-systemet og EASAC.

Formidle til EU-systemet kunnskapssammenstillinger («the scientific evidence») og standpunkter («scientific opinion») som er utviklet gjennom EASAC-samarbeidet.

Fungere som en brobygger mellom DNVA og EASAC- og EU-systemet.

Kvalifikasjoner:

 • PhD, gjerne innenfor et av EASACs prioriterte områder (miljø, energi, biologi).
 • Erfaring fra kunnskapsmiljøer.
 • God innsikt i nasjonal og internasjonal forskningspolitikk.
 • Godt nettverk nasjonalt og internasjonalt.
 • Gode engelskkunnskaper. I tillegg vil franskkunnskaper være et pluss.

Personlige egenskaper:

 • Må kunne håndtere et stort og faglig komplekst felt med mange prosesser samtidig.
 • Må ha gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
 • Må kunne se tverrfaglige sammenhenger og muligheter.
 • Må kunne ta initiativ til å få personer, grupper og organisasjoner til å jobbe sammen.

Generelle betingelser:

 • Engasjement i inntil fem år (avhengig av Stortingets budsjettvedtak hvert år).
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som seniorrådgiver.
 • I tillegg til lønn gis utenlandstillegg i hht forskingsrådets satser for utenlandsstipend.
 • Statens pensjonskasse.

Stillingen rapporterer til direktøren for DNVA.

Andre opplysninger:

Arbeidssted: Brüssel og Oslo. I Brussel er kontoret lagt til The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium.

Søknaden skal inneholde

 • Søknad
 • CV

Spørsmål om stillingen rettes til:

Generalsekretær Øystein Hov, tlf.: 950 60 031, oystein.hov@dnva.no eller direktør Øyvind Sørensen tlf. 900 68 997.

Søknadsfrist: 28. mars. Søknad sendes oyvind.sorensen@dnva.no

Om DNVA:

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og har som formål å bidra til vitenskapens fremme. I kraft av sin uavhengige og kritiske rolle skal Akademiet delta aktivt i den forskningspolitiske debatten og bidra til en god forskningspolitikk gjennom kontakt med politikere, statsforvaltning og næringsliv. Akademiet skal fremme forståelsen for vitenskapelig forskning og formidle forskningsresultater. DNVA har også ansvar for en rekke priser, de største er Abel- og Kavliprisene. DNVA har et omfattende internasjonalt samarbeid gjennom medlemskap, søsterorganisasjoner og i EASAC.

Om EASAC:

EASAC ble etablert i 2001 og er en sammenslutning av vitenskapsakademier i Europa som dokumenterer kunnskapsgrunnlaget i saker som er sentrale for politikere og beslutningstakere. Brusselkontoret ligger hos The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium.

EASAC konsentrerer arbeidet sitt innenfor tre fagområder: miljø, energi og biologi. Hovedarbeidsformen er å la ekspertgrupper rekruttert fra medlemsakademiene, utarbeide rapporter om kunnskapsgrunnlaget for særlig viktige politiske spørsmål, og formidle disse til EU-kommisjonen og andre deler av EU-systemet. Rapportene går gjennom peer review og har høy autoritet.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS