Hjem

Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap

Fra og med 2019 har Fylkesakerprisen byttet navn til Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Lars og Stefi Fylkesakers pris).

Prisen på 250 000 kr deles ut annet hvert år. 

Den gis for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap). Den kan gis til norske statsborgere, samt utlendinger med fast bosted i Norge. Prisen kan eventuelt deles.

Fylkesakerprisen ble første gang delt ut i 2015. Tidligere vinnere er Eyolfur Kjalar Emilsson, Knut Mikjel Rio og Annelin Eriksen. 

Vinnere av Fylkesakerprisen 2017

Obligatorisk!Knut Mikjel Rio og Annelin Eriksen mottar diplomene for Fylkesakerprisen 2017 av Ole M. Sejersted og Jan Terje Faalund på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte på Grand Hotel 3. mai 2017. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Artikkel om 2017 vinnere Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio

Artikkel om 2015 vinner Eyjòlfur Kjalar Emilsson

Statutter

Vedtatt på styremøtet i Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse den 23.10.2014.)

1.    Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse har opprettet en pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning. Prisen deles ut annet hvert år, første gang våren 2015.

2.    Det Norske Videnskaps-Akademi står ansvarlig for tildeling til prisvinner og for den øvrige disponering av midlene.

3.    Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse bevilger kr 500 000 til formålet i de årene prisen deles ut. Prisbeløpet er på kr 250 000, de resterende midlene skal benyttes til arbeid med utvelgelsen, arrangementer i tilknytning til prisutdelingen og den administrative oppfølgingen. Prisvinner skal holde en prisforelesning.

4.    Prisen deles ut for forskning innenfor humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag (inkluderer rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap). Før en utlysing kan Akademiets styre bestemme at prisen skal tildeles et nærmere spesifisert utvalg innenfor humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag.

5.    Prisen kan gis til norske statsborgere, samt utlendinger med fast bosted i Norge. Prisen kan eventuelt deles.

6.    Ved annonsering i forbindelse med prisen skal det framgå at prisen støttes økonomisk av Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse.

7.    Det Norske Videnskaps-Akademis styre oppnevner en fagkomité bestående av fem fremragende forskere innenfor humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag. Både norske og utenlandske statsborgere kan være medlemmer av komitéen. Akademiet oppnevner et av medlemmene som leder av komitéen.

8.    Fagkomitéens medlemmer oppnevnes for en periode på fire år og kan gjenoppnevnes én gang. Fagkomitéens oppgave er å innstille kandidater til prisen. Det Norske Videnskaps-Akademis styre utnevner prisvinner på bakgrunn av innstillingen fra fagkomitéen.

9.    Fagkomitéens medlemmer kan selv lansere kandidater til prisen. Komitéen har anledning til å benytte konsulenter i forbindelse med arbeidet.

10.    Endringer av statuttene skal foreslås av Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi og godkjennes av Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS