Hjem

Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Om akademiet
Akademiet for yngre forskere er tverrfaglig sammensatt, har bred geografisk representasjon og jevn kjønnsfordeling. Videre er akademiet samlingsbasert og har minst to samlinger i året på ulike steder i Norge.

Akademiet for yngre forskere er en utadrettet organisasjon som har forskningspolitikk og forskningsformidling som sine viktigste arbeidsfelt. Vi kommer med høringsinnspill til forskningspolitiske saker som for eksempel rekrutteringspolitikk. Videre har vi en aktiv akademiblogg på forskning.no og vil arrangerer, alene og sammen med andre, flere typer formidlingsarrangementer.

Akademiet for yngre forskere er del av en større «ungakademibevegelse» som har vokst fram det siste tiåret og har søsterorganisasjoner i hele verden. Akademiet er del av internasjonale nettverk for unge akademier og samarbeider med søsterakademier der det er naturlig.

Om medlemskapet
Akademiet for yngre forskere er åpnet for forskere fra alle fagområder i hele Norge. Søkere må ha betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk utviklingsarbeid å vise til samt ha markert seg aktivt og faglig innenfor eget fagfelt; være interessert i og ha mulighet til aktivt å delta i akademiets virke og ikke fyller mer enn 38 år i opptaksåret. Medlemmer fra alle nasjoner som arbeider i norske forskningsmiljø er velkomne til å søke, men det er en forutsetning at medlemmer behersker norsk. Medlemskap oppnås på bakgrunn av søknad etterfulgt av intervju og varer i fire år. På sikt skal akademiet inkludere 40 yngre forskere som arbeider i Norge og kan ha inntil 10 internasjonale medlemmer som arbeider i utlandet, men som har tilhørighet til et norsk forskningsmiljø.

Afyf`s medlemmer samlet på Det Norske Videnskaps-Akademi. AYF`s medlemmer samlet på Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Historikk
Det Norske Videnskaps-Akademi tok formelt initiativ til å opprette et ungt akademi i Norge 2013 og fikk støtte av Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet for 2014. Prosjektet kom ordentlig i gang senhøsten 2014 da prosjektleder var på plass. En arbeidsgruppe bestående av yngre forskere fra universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim utviklet utkast til vedtekter vinteren 2015 før den første søknadsprosessen åpnet våren 2015. Nærmere 160 yngre forskere søkte om medlemskap og høsten 2015 ble de første 20 medlemmer tatt opp. De første medlemmene stiftet Akademiet for yngre forskere 29. oktober 2015.Ressurser:

Akademietforyngreforskere.no

Følg oss på sosiale medier

Facebook

Twitter

Linkedin

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS