Hjem

Minnetaler 2015

Minnetale over Maren Sofie Røstvik v/Olav Lausund

Minnetale over Finn Lid v/ Nils Holme

Minnetale over Bjørn Johan Landmark v/Bo Andersen

Minnetale over Hildur Krogh v/Per M. Jørgensen

Minnetale over Guro Valen v/Gunnar Nicolaysen

Minnetale over Ola Bratteli v/Erling Størmer

Minnetale over Otto Hageberg v//Liv Bliksrud

Minnetale over Jorolf Alstad v//Jan Petter Omtvedt

Minnetale over Eldrid Straume v/Bergljot Solberg

Minnetale over Thorvald Sætersdal v/Karen B. Helle

Minnetale over Torstein Hovig v/Per Brandtzæg

Minnetale over Asbjørn Kjønstad v/Eivind Smith

Minnetale over Johan B. Steen v/Per Enger

Minnetale over Nils Christie v/Kristian Andenæs

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS