Hjem

EASAC

Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av European Academies' Science Advisory Council, EASAC. Det er en sammenslutning av vitenskapsakademier i Europa som dokumenterer kunnskapsgrunnlaget i saker som er sentrale for politikere og beslutningstakere.

Historikk

EASAC ble etablert i 2001. Hovedkontoret ligger i Halle i Tyskland, Brusselkontoret er hos The Royal Academies for Science and The Arts of Belgium.

I statsbudsjettet som ble lagt frem for 2018 foreslo Regjeringen at Akademiet får midler til å ansette en person som skal arbeide i EASAC-sekretariatet i Brüssel. Denne stillingen er nå fylt av Helene Rønning.

EASAC fordeler arbeidet over flere faggrupper som utarbeider rapporter. Faggruppene har også norske medlemmer. Den norske deltagelsen har vært viktig i flere tilfeller.
Rapportene har høy kvalitet og blir godt mottatt.

Les mer om EASAC og deres arbeid: http://www.easac.eu/

Rapporter fra EASAC her.

Akademiets hus

Akademiets rolle

Det Norske Videnskaps-Akademi har ansatt en seniorrådgiver som arbeider for EASAC-sekretariatet, og har kontor i Det norske hus, Brussel. Spesielt viktig for Akademiet er det at både norske og eurpoeiske beslutningstagere baserer vedtakene på forskning. Samtidig er EASAC også en viktig møteplass mellom forskning, næringsliv og politikk, som bidrar til viktig vitenskaplig og konstruktivt samarbeid på tvers av landegrenser. Bærekraft og god ressursbruk er av de viktigere temaene som EASAC og de europeiske akademiene prioriterer. 

EASAC er en viktig samarbeidsplattform for Akademiet. Derfor har det blitt vedtatt å sette ned et utvalg for Science Advice slik at arbeidet utvikles. 

Medlemmer av Akademiets Science Advice-utvalg:

 • Rolf Reed, UiB (leder) 

  Leder for utvalget, Rolf Reed (Foto: UiB) Leder for utvalget, Rolf Reed (Foto: UiB) 
 • Peter Haugan, UiB

 • Tor Grande, NTNU 

 • Ragna Aarli, UiB

 • Geir Asheim, UiO 

Varamedlemmer:

 • Kristin Asdal, UiO

 • Brita Brenna, UiO

 • Lars Walløe, UiO 

 • Anders Elverhøi, UiO 

Eva Halvorsen er sekretær for utvalget (Eva.Halvorsen@dnva.no). 

EASAC

Arbeidet i EASAC inkluderer:
- studier av vitenskapelige aspekter knyttet til politiske spørsmål i Europa
- vurderinger og råd i arbeidet med politiske dokumenter
- arbeidsgrupper som identifiserer vitenskapelige tenkning om viktige europeiske
spørsmål
- faggrupper rettet mot beslutningstakere i spørsmål knyttet til miljø, energi og biologi-
- korte uttalelser om aktuelle spørsmål
- korte sammendrag av rapporter beregnet på et større publikum.

EASAC
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS