Hjem

EASAC

Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av European Academies' Science Advisory Council, EASAC. Det er en sammenslutning av vitenskapsakademier i

Europa som dokumenterer kunnskapsgrunnlaget i saker som er sentrale for politikere og beslutningstakere.

EASAC ble etablert i 2001. Hovedkontoret ligger i Halle i Tyskland, Brüsselkontoret er hos The Royal Academies for Science and The Arts of Belgium.

I statsbudsjettet som ble lagt frem for 2018 ble det foreslått at Akademiet får midler til å ansette en person som skal arbeide i EASAC-sekretariatet i Brüssel.

EASAC fordeler arbeidet på flere faggrupper som utarbeider rapporter. Faggruppene har også norske medlemmer. Den norske deltagelsen har vært viktig i flere tilfeller.
Rapportene har høy kvalitet og blir godt mottatt.

Les mer: http://www.easac.eu/

Rapporter fra EASAC her.

Arbeidet i EASAC inkluderer:
- studier av vitenskapelige aspekter knyttet til politiske spørsmål i Europa
- vurderinger og råd i arbeidet med politiske dokumenter
- arbeidsgrupper som identifiserer vitenskapelige tenkning om viktige europeiske
spørsmål
- faggrupper rettet mot beslutningstakere i spørsmål knyttet til miljø, energi og biologi-
- korte uttalelser om aktuelle spørsmål
- korte sammendrag av rapporter beregnet på et større publikum.

EASAC
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS