Hjem

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg (2017-2018): Kirsti Strøm Bull, Ole Didrik Lærum, Narve Fulsås og Deborah Oughton.
   Forskningsetisk utvalg (2017-2018): Kirsti Strøm Bull, Ole Didrik Lærum, Narve Fulsås og Deborah Oughton.
Mandat:
Det Norske Videnskaps-Akademi er med sin tverrfaglige kompetanse en viktig premissleverandør for god vitenskapelig praksis og forskningsetisk bevissthet.
  • Forskningsetikkutvalget skal være Akademiets rådgivende organ i forskningsetiske spørsmål og kan blant annet uttale seg i høringer som omfatter slike spørsmål.
  • Utvalget skal fremme oppmerksomhet om forskningsetiske spørsmål gjennom utadrettet virksomhet, deltakelse i samfunnsdebatten og ved å avholde møter.
  • Utvalget skal være i beredskap i tilfelle akademimedlemmer blir berørt av saker om uetisk adferd. Hvis et akademimedlem blir anklaget for vitenskapelig uetisk atferd, skal dette behandles på vanlig måte av eksisterende organer utenfor Akademiet. Utvalget skal imidlertid bidra med forslag til oppfølgingstiltak fra Akademiets side.

Medlemmer av Forskningsetisk utvalg (2017-2018):

  • Kirsti Strøm Bull (leder)
  • Ole Didrik Lærum
  • Narve Fulsås
  • Deborah Oughton

Sekretær: Gro Havelin, e-post: gro.havelin@dnva.no

 

Åpent møte 12 mars: Når er forskningen uredelig?

12. mars arrangerte utvalget sitt andre åpne møte med forskningsetikk som tema. Denne gangen var fokuset på uredelighetsbegrepet. Hvordan kan man definere uredelighet?

Professor Margaretha Fahlgren fra Uppsala Universitet orienterte om den svenske Oredelighetsutredningen, som hun ledet arbeidet med. Professor Andreas Rognstad (UiO) snakket om plagiatbegrepet, og Annette Birkeland fra De forskningsetiske komiteene og Kari Bjørke fra Kunnskapsdepartementet innledet til debatt.

Komiteen og foredragsholderne. Fra venstre: Ole Didrik Lærum, Narve Fulsås, Kirsti Strøm Bull, Kari Bjørke, Margaretha Fahlgren, Annette Birkeland og Andreas Rognstad.Komiteen og foredragsholderne. Fra venstre: Ole Didrik Lærum, Narve Fulsås, Kirsti Strøm Bull, Kari Bjørke, Margaretha Fahlgren, Annette Birkeland og Andreas Rognstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpent møte om forskningsetikk 27. november 2017

Temaene for møtet var "Hva gikk galt i Macchiarini-saken?", samt "Forskningsetiske prinsipper i ulike fag". På møtet deltok blant annet Bengt Gerdin, ekstern gransker i Macchiarini-saken. Det var stor interesse for møtet. Du kan lese mer om møtet her

Nederst til venstre: Ole Didrik Lærum. Nederst til høyre: Bengt Gerdin. Nederst til venstre: Ole Didrik Lærum. Nederst til høyre: Bengt Gerdin.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS