logo

Geomedisin

Geomedisin er vitenskapen om naturlige miljøfaktorers påvirkning på mennesker og dyrs helse. Begrepet medisinsk geologi brukes også om denne del av vitenskapen. Fagområdet bygger hovedsakelig på epidemiologi (læren om utbredelse av sykdommer) og kjemiske, geofysiske og biologiske fagområder. Det finnes en rekke eksempler på sammenhenger mellom naturmiljøet og forekomst av sykdommer. Både for lite og for mye av ulike agenser kan være skadelig. Velkjente eksempler fra Norge er assosiasjonene fluor/tannråte, jod/struma og radon/lungekreft. Internasjonalt har forgiftninger på grunn av høyt innhold av arsen eller fluor i drikkevann, vakt særlig stor oppmerksomhet, fordi skadene, som spenner fra keratose (hornhud) til kreft og fra flekker på tannemaljen til skjelettdeformasjoner, er utbredte i store befolkningsgrupper. Sammenheng mellom ultrafiolett stråling fra solen og forekomster av hudkreft som sees ved å sammenligne de to kartene nedenfor.


     
Sammen indikerer kartene at meget stor eksponering for solstråler kan være årsak til ondartede føflekker (malignt melanom).
     

illustrasjon
Kartet viser antall tilfeller av føflekkreft etter bosted i fylke per 100000 innbyggere, justert for alder, for årene 1997-2001, kvinner og menn.

Kilde: Kreft i Norge 2001, Kreftregisteret, 2004.

illustrasjon
Kartet viser doser (erythemdoser angitt i Joule/m²) av ultrafiolett stråling fra solen (UV-doser) i perioden 1. juni til 30. september for 19 fylker. Verdiene gjelder for befolkningstyngdepunktet* i hvert fylke og er middelverdier for 1980-2000. Dosene er basert på modellberegninger og satellittmålinger.
*Befolkningstyngdepunktet: Beregningen er foretatt for et sted i hvert fylke, hvor den den "gjennomsnittlige beboer i hvert fylke befinner seg."

Kilde: Professor Arne Dahlback, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.