logo
Geomedisin er vitenskapen om naturlige miljøfaktorers påvirkning på mennesker og dyrs helse. Komitéen for geomedisinsk informasjon og forskning skal spre kunnskap om geomedisin og fremme forskning innen fagfeltet. Dette gjøres ved å arrangere symposier og utgi publikasjoner.


illustrasjon spacer illustrasjon


Dette er eksempler på en sykdom som har sammenheng med naturlige miljøfaktorer. Struma kan forekomme både hos mennesker og dyr og skyldes for liten tilgang på grunnstoffet jod, som det er mer av langs kysten enn i innlandet. Derfor var lidelsen tidligere vanlig på Østlandet. Nå for tiden får hele befolkningen nok jod fra melk, koksalt og fisk.