Hjem

Alle arrangementer i 2017

9. januar 2017 - 10. januar 2017

5th Norway-Scotland Waves Symposium

Fagsymposier

Sted: The Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo

Topics of this year's symposium include: internal waves, waves and ice, freak waves and wave-structure interaction as well as related aspects of stratified and buoyancy-driven oceanic flows. More details in the attached program. The symposium will be conducted in English.

18. januar 2017 kl 17:30 - 18. januar 2017 kl 20:00

Genome editing - the start of a new era?

Foredrag

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

The new CRISPR-Cas9 technology, which was selected as the breakthrough of the year in 2015 by Science, allows introduction of changes in the genome without the addition of foreign genetic material. The applications are manifold, in medicine, and in the bio-sciences. Emmanuelle Charpentier, one of the discoverers of the technology, speaks at this open meeting, along with Ragnhild Eskeland and Olav Gjelsvik.

19. januar 2017 kl 18:00

Selvoptimaliserende hierarkiske systemer - prosessregulering, nasjonaløkonomi, hjerne og maratonløping

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetale over Leif Mæhle ved Vigdis Ystad

Minnetale over Jens Lothe ved Torstein Jøssang

Foredrag av professor Sigurd Skogestad, NTNU: Selvoptimaliserende hierarkiske systemer - prosessregulering, nasjonaløkonomi, hjerne og maratonløping

24. januar 2017 kl 12:00

Bob Dylan - verdig vinner av Nobels litteraturpris?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Reidar Aasgaard

30. januar 2017 kl 18:00 - 30. januar 2017 kl 20:00

Hvis klima er så viktig - hvorfor gjør vi da så lite?

Foredrag

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

10. februar 2017 kl 08:45 - 10. februar 2017 kl 17:30

Kollektivt minne og nasjonale traumer: 22. juli i et internasjonalt perspektiv

Fagsymposier

Sted: 22. juli-senteret, Akersgata 42 og Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Høsten 2017 starter det første kullet med elever født etter 22. juli 2011 på skolen. Hva vil de som selv ikke husker, lære om angrepene mot Utøya og Regjeringskvartalet? Står det igjen en felles nasjonal fortelling etter terroren?

16. februar 2017 kl 18:00

Etiske hensyn i regulert befruktning

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetale over Per Lønning ved Kjetil Hafstad

Minnetale over Per Brandtzæg ved Ludvig Sollid

Foredrag av førsteamanuensis Anna Smajdor, Institutt for filosofi, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

23. februar 2017 kl 18:00

Lansering av Old Norse Library på internett

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

Den norrøne litteraturen er viktig for den nordiske og norske kulturarven. Den er en meget rik historisk kilde, den har spilt en stor rolle i norsk nasjonsbygging, og er fremdeles meget leseverdig som god litteratur.

3. mars 2017 kl 12:00

George Orwell og teorien om det totalitære samfunn

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Bernt Hagtvet

7. mars 2017 kl 18:00

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Professor Nicholas Sims-Williams, Emeritus professor of Iranian and Central Asian Studies ved University of London, School of Oriental and African Studies, (SOAS), Department of Religions and Philosophies holder årets Akademiforelesning.

16. mars 2017 kl 18:00

Møte i regi av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetale over Oddvar Nes ved Magnus Rindal

Minnetale over Hans Petter Langtangen ved Morten Hjorth-Jensen

21. mars 2017 kl 12:00

Annonsering av Abelprisen 2017

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Kunngjøring av Abelprisen i Det Norske Videnskaps-Akademi

28. mars 2017 kl 14:30 - 28. mars 2017 kl 18:30

Forutsetninger for en forskningsbasert politikk

Fagsymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

28. mars inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi  til symposium i DNVAs hus i Drammensveien 78.
DNVA og NTVA ønsker i sitt felles symposium å belyse forutsetningene for at forskning skal gi grunnlaget for en rasjonell og fremtidsrettet politikk i de sentrale politiske forvaltningsorganer. Dette er viktige spørsmål for Norges to største vitenskapsakademier.

29. mars 2017 kl 12:00

Transcenderende teknologier er her og kan ikke stoppes

Formiddagsmøter

Foredrag ved Ole Martin Moen

4. april 2017 kl 18:00

Akademisk frihet - utviklingstrekk og utfordringer

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetale over Tor Brustad ved Johan Moan

Minnetale over Turid Karlsen Seim ved Halvor Moxnes

Foredrag av professor Tom Christensen, UiO: 

Akademisk frihet - utviklingstrekk og utfordringer

24. april 2017 kl 11:45

The future of science – Addressing Societal Challenges

Fagsymposier

Hvordan kan forskere finne fram til svarer på dagens utfordringer? Hvordan skal vi balansere temaer som integritet og uavhengighet med samfunnsansvar og relevans i forskning? Mandag 24. april arrangerer Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) i samarbeid med UiO: Energi et åpent seminar med tema Science Advice: The future of science - Addressing Societal Challenges.

25. april 2017 kl 12:00

Hva er religion?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Knut Melvær

25. april 2017 kl 17:30

Skal sentralbanker styres?

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Fellesseminar mellom Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi

26. april 2017 kl 15:00

Doping: science, ethics and law

Fagsymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Til møtet kommer blant annet den profilerte forskeren Roger Pielke, jr., som er professor ved University of Colorado, U.S.A. Han har i flere år hatt en høy og tydelig røst om ærlighet og redelighet, både innen idretten og innen forskning. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om temaene og brukes som ekspertvitne i Senatet i U.S.A.

27. april 2017 kl 18:00 - 27. april 2017 kl 20:00

Mitigation of Climate Change

Foredrag

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

3. mai 2017 kl 17:45

Årsmøte på Grand Hotel

Akademimøter

Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

Alle som har som skal være ti stede må ha inntatt sine plasser i Rococo senest 17:45

16. mai 2017 kl 12:00

Med Trump ved roret; hvor går Russland?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Julie Wilhelmsen

22. mai 2017 kl 10:00

Utdeling av Holmboeprisen

Sted: Aulaen, Oslo katedralskole

Hanan Mohamed Abdelrahman fra Lofsrud skole i Oslo får overrakt årets Holmboepris av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under en høytidelig seremoni på Oslo katedralskole. Det er Norsk matematikkråd som står bak prisen som er på 100.000 kroner.

22. mai 2017 kl 18:00

Abelmiddag på Akademiet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo

Til ære for årets Abelprisvinner Yves Meyer inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til festmiddag i Akademiets hus. Generalsekretær Øystein Hov er vert.

23. mai 2017 kl 14:00

Kong Harald overrekker Abelprisen

Sted: Universitetets Aula, Oslo

Abelprisen for 2017 deles ut under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula i Oslo. H.M. Kong Harald overrekker prisen til Yves Meyer. Etter prisutdelingen blir det en mottakelse i Det Norske Teatret der Nadia Hasnaoui intervjuer prisvinner.

24. mai 2017 kl 08:30 - 24. mai 2017 kl 09:30

Abelfrokost med Ingrid Daubechies

Sted: Universitetet i Oslo, Niels Henrik Abels hus, rom 107

Frokost i Niels Henrik Abels hus rom 107, i anledning utdelingen av Abelprisen og Abelforelesningene. Professor Ingrid Daubecies kommer innom.

24. mai 2017 kl 10:00 - 24. mai 2017 kl 15:30

Abelforelesningene 2017

Foredrag

Sted: Georg Sverdrups Hus, Universitetet i Oslo

Yves Meyer holder sin prisforelesning på Universitetet i Oslo. Deretter blir det tre Abelforelesninger i tilknytning til prisvinnerens fagfelt ved Stéphane Mallat, Ingrid Daubechies og Emmanuel Jean Candès. Se vedagte program for mer detaljer.

 

24. mai 2017 kl 16:00 - 24. mai 2017 kl 18:15

Filmvisning: The Man Who Knew Infinity

Sted: Universitetet i Oslo, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

I anledning av utdelingen av Abelprisen ønsker Universitetet i Oslo velkommen til filmvisning i foajeen på Realfagsbiblioteket. Filmen handler om den berømte indiske matematikeren og tallteoretikeren Srinivasa Ramanujans akademiske og personlige liv.

Filmen introduseres av professor Sujatha Ramdorai (bilde) og professor og produsent Ken Ono.

 

8. juni 2017 kl 18:00

Snåsakoden: Alternativ medisin, kunnskapssamfunnets unntak?"

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetale over Eystein Paasche ved Bente Edvardsen

15. juni 2017 kl 18:30

The Birkeland Lecture 2017

Foredrag

Sted: Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo

Professor David Southwood, former director of the European Space Agency (ESA) will give this year's Birkeland Lecture: "Kristian Birkeland and the slow dawn of the space weather understanding"

3. juli 2017 kl 13:00

Jacques Miller: A scientific odyssey

Annet

Sted: Runde Auditorium,Domus Medica,Sognsvannveien 9

Det Norske vitenskapsakademi, medisinsk gruppe og Norsk selskap for immunologi inviterer til seminar med den australske immunologen professor Jacques Miller  i Runde Auditorium, Domus Medica. Miller vil gi et et historisk tilbakeblikk på oppdagelsen av thymus, og hva implikasjonene av oppdagelsen ble. Det vil bli lett servering i forkant av møtet.

26. august 2017 kl 08:45

Høstekskursjon

Annet

Sted: Oppmøte i Akademiet 08:45, avreise 09:00

Industri- og kulturhistorie på Notodden (Norsk Hydro, Heddal stavkyrkje)

Telemarksgalleriet - Lysbuen industrimuseum -- Adminiet. Lunsj på Brattrein hotell på Notodden. Omvisning i Heddal stavkyrkje. 

14. september 2017 kl 18:00

Towards global sustainability: The role of research across disciplines and national boundaries

Akademimøter

Sted: NB Møtet er flyttet til Gamle festsal (Domus Academia - urbygningen), Karl Johans gate 47

Minnetale over Olav Aasmund Smidsrød ved Gudmund Skjåk-Bræk

Minnetale over Gunnar Løvhøiden ved John B. Rekstad

2. oktober 2017 kl 12:00

Luksusliv på 1500-tallet i Danmark-Norge

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammneveien 78, Oslo

Karen Arup Seip: "Luksusliv på 1500-tallet i Danmark-Norge"

2. oktober 2017 kl 18:00 - 2. oktober 2017 kl 20:00

Skogens karbonopptak - Jordas «naturlige» buffer for klimaendringer

Foredrag

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

10. oktober 2017 kl 11:30

Nansen Neuroscience Lectures 2017

Fagsymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) are organized in conjunction with Fridtjof Nansen's birthday to commemorate his fundamental contribution to neuroscience*. The NNLs are given by speakers selected from the top tier of neuroscience research.

10. oktober 2017 kl 18:00

Nansen Minneforelesning

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammeneveien 78, Oslo

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, deler ut Framkomiteens belønning for polarforskning for 2017

Professor Håvard Hegre, Uppsala universitet:

Konfliktforskning, og den fredsbevarende virkningen av demokrati og handel 

16. oktober 2017 kl 09:00 - 17. oktober 2017 kl 16:00

Fake News and Alternative Facts

Fagsymposier

Sted: The Norwegian Academy of Science and Letters, Drammensveien 78

The topic of this year's Academy Symposium will be Fake News and Alternative Facts. We have invited prominent speakers from political science, philosophy, psychology, media science and law, as well as journalists and politicians to address a cluster of issues.

19. oktober 2017 kl 18:00

Latinske bokfragment frå mellomalderen - kulturarv som skapt for den digitale tidsalder

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetale over Knut Kleve ved Øivind Andersen
Minnetale over Dag Østerberg ved Rune Slagstad

 

24. oktober 2017 kl 12:00

Hvorfor Snøhetta forandrer Norge

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammneveien 78, Oslo

Over de siste 30 årene har Snøhetta markert seg som et av verdens ledende arkitektur- og designkontorer. Kjetil Trædal Thorsen kommer til Akademiet for å snakke om "Hvorfor Snøhetta forandrer Norge".

29. oktober 2017 - 30. oktober 2017

Soft and Complex Matter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

31. oktober 2017 kl 08:30 - 31. oktober 2017 kl 16:15

Grønn helse i byen

Fagsymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

I byer som Oslo vil befolkningen øke, og det er behov for kompakt bosetning - blant annet for å redusere utslipp av klimagasser. Samtidig er det økende interesse for å ivareta og utvikle grønne områder og aktiviteter i byer. I dette fagsymposiet tar vi for oss koblingen mellom grønne omgivelser, matproduksjon og helse. 

2. november 2017 kl 18:00

Akademimøte i Bergen

Akademimøter

Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Minnetale over Ida Clara Blom ved Gro Hagemann
Minnetale over Martin Trygve Mork ved Tor Gammelsrød 

9. november 2017 kl 09:00 - 9. november 2017 kl 18:00

Reformasjonen i et tverrfaglig og nordisk komparativt perspektiv

Fagsymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

I dette seminaret ønsker vi å se nærmere på reformasjonens virkningshistorie i et nordisk komparativt perspektiv. Gjennom korte foredrag spør vi hvordan reformasjonen kom til å prege og endre teologi, sosialomsorg, kultur, arkitektur, undervisning og jus.

11. november 2017 kl 13:00 - 12. november 2017 kl 15:00

What Do Policy-Makers Need - and What Scientists Know and What They Don't

Fagsymposier

Sted: Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Climate Change and Environment

Why is dialogue between politicians and academia important? How can we improve the conversation? What is the current status on what we know and don't? What do politicians need of new knowledge in order to make impactful policies, and what role will the industry play in tackling our generations most pressing problem?

Leading politicians and scientists will meet November 10th in The Norwegian Academy of Science and Letters to discuss what knowledge politicians need in order to make impactful policies to tackle climate change. Among the participants is the governor of California Jerry Brown, the Minister of Climate and Environment Vidar Helgesen and world leading climate researchers from Nordic and foreign academies.

The Saturday 11th session will be an extension of the previous day's conversation, drawing further on expertise from academia and politics, and bringing in fresh perspectives from industry. 

13. november 2017 kl 12:00

Hva bør vi vite om Bitcoin?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

15. november 2017 kl 12:00

Norsk kontinentalsokkel fram mot 2050

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

De norske havområdene: Verdiskaping og bærekraft - visjoner og kunnskapsbehov

20. november 2017 kl 18:00 - 20. november 2017 kl 20:00

Climate negotiations without US support for the Paris Agreement: cooperation and fairness

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

21. november 2017 kl 09:30 - 21. november 2017 kl 18:15

Vann - natur, kultur og politikk

Fagsymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

23. november 2017 kl 18:00

Mot lavere sosial mobilitet i Norge?

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammenveien 78, Oslo

Minnetale over Sølvi Sogner ved Hilde Sandvik
Minnetale over Ivar Sigmund Angell Isaksen ved Øystein Hov

 

27. november 2017 kl 16:00 - 27. november 2017 kl 20:00

Forskningsetikk

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

28. november 2017 kl 12:00

Matros Trosners dagbok 1710-1714. Livet i marinen, til sjøs i Skagerrak og Østersjøen og i hovedstaden København.

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Tor Jørgen Melien og Hilde Sandvik: "Matros Trosners dagbok 1710-1714. Livet i marinen, til sjøs i Skagerrak og Østersjøen og i hovedstaden København"

29. november 2017 kl 17:30

"Creative non-fiction": True stories, well told

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møte for medlemmer (og venner) av gruppe 5,6 og 7

«Creative non-fiction»: True stories, well told.

7. desember 2017 kl 18:00

Kvantefysikk - fra fascinerende naturfenomen til fremtidens teknologi

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetale over Anders Omholt ved Alv Egeland
Minnetale over Kristian Tambs ved Jon Martin Sundet

 

 

< 2017>
MTOTFLS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS