Hjem

Klimamøte med Dr. James Hansen

Foredrag

Sted: Akademiets hus, Drammensveien 78, Oslo

17. mars 2009 kl 18:00

Dr. James Hansen fra NASA Goddard Institute for Space Studies holder foredrag med tittelen: Uncertain knowledge about climate change - in science and politics.
Åpent møte. Ingen påmelding.
16. mars arrangerer Polyteknisk forening i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi et debattmøte i Christiania Teater.

Foredraget retter søkelyset mot konsekvensene av usikkerhet i kunnskap om klimaendringer. Det kan skilles mellom "kalkulerbar" og "dyp" usikkerhet. Kalkulerbar usikkerhet relaterer seg til bestemte modeller og måledata. Når det reises tvil om hvor godt modellene beskriver de aspekter av virkeligheten vi er interessert i, har vi å gjøre med "dyp usikkerhet". Det siste har vært et viktig moment klimadebatten.

Foredraget vil bl.a. diskutere hva disse typer usikkerhet i den vitenskapelige kunnskapen betyr for politiske tiltak og holdninger.

Nettressurser

Jim Hansens CV og relevante publikasjoner

Møte om klimatrusselen på Christiania Teater

Arr: Polyteknisk forening, UD og Det Norske Videnskaps-Akademi

Følg møtet på Nett-TV

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS