Hjem

Perspektiver på verdens befolkningsutvikling

Akademimøter

10. september 2009 kl 18:00

Foredragsholder: Forsker Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå 
Kommentarer ved forsker Bjart Holtsmark, Statistisk sentralbyrå
Befolkningsutvikling, ressurser og klima
Før foredraget holder Knut Bjørlykke minnetale over Knut S. Heier

 

Forsker Helge Brunborg: Perspektiver på verdens befolkningsutvikling

Hva skjer med verdens befolkningsutvikling? Hva skjedde med befolkningseksplosjonen? I foredraget vil Helge Brunborg gi en oversikt over befolkningsutviklingen i ulike deler av verden, hva vi kan vente oss framover og hva som er mest problematisk. De siste 20-30 år har verdens befolkningsutvikling endret karakter. I dag er bildet preget av rask vekst i noen regioner og fallende folketall i andre regioner. Men et fellestrekk er en aldrende befolkning. Brunborg vil se på utviklingen av blant annet levealder, fødselsrate og migrasjon i ulike deler av verden.

Forsker Bjart Holtsmark: Befolkningsutvikling, ressurser og klima

Hvilken rolle spiller befolkningsutviklingen for veskten i de globale klimautslippene? Må befolkningspolitikk stå sentralt i en langsiktig løsning på klimaproblemet? I sin kommentar vil Bjart Holtsmark se på hva som er de sterke drivkreftene bak global vekst i klimagassutslippene, og i hvilken grad disse drivkreftene kan temmes gjennom internasjonalt samarbeid. Her spiller befolkningsutviklingen i ulike regioner en viktig rolle. Holtsmark vil argumentere for at løsningen på klimaproblemet først og fremst ligger i u-landene, ikke i industrilandene.

Generell informasjon

Møtene holdes i Akademiets hus, Drammensveien 78 hvis ikke annet er spesifisert. Møtene begynner presis klokken 18.00.

Seniortreffene er et lukket arrangement og begynner klokken 12.00 hvis ikke annet er spesifisert.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS