Hjem

Komponistjubileer - tilbakeskuende eller fremtids-rettet?Jubileene i 2009 i et musikkhistorisk perspektiv

Akademimøter

3. desember 2009 kl 18:00

Foredragsholder: Professor Arvid O. Vollsnes, Universitetet i Oslo

Generell informasjon

Møtene holdes i Akademiets hus, Drammensveien 78 hvis ikke annet er spesifisert. Møtene begynner presis klokken 18.00.

Seniortreffene er et lukket arrangement og begynner klokken 12.00 hvis ikke annet er spesifisert.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS