Hjem

Kosthold og overvekt - tro og viten

Fagsymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

15. november 2012 kl 09:00

Symposium: Kosthold og overvekt - tro og viten

Det Norske Videnskaps-Akademi`s komite for geomedisin - mat, miljø, helse arrangerte symposium med fokus på overvektsepedemien, som i dag er i ferd med å bli et globalt problem. Kostrådene for å behandle eller forebygge overvekt har vært noe forskjellige: Noen behandlere anbefaler minst mulig inntak av fett, mens andre anbefaler noe mer fett og minst mulig karbohydrater. Symposiet  innledet til diskusjon av ulike alternativer for forebygging og behandling.

Symposiet tok også ta opp en diskusjon av hva som menes med kunnskapsbasert medisin.
En reiser spørsmål om de nasjonale kostholdsrådene er kunnskapsbasert. Og hva er grunnene til at gode kostråd ikke følges?

Det fokuserte videre på sukker- og ferdigmatindustrien som en av årsakene til fedmeepidemien.
Følgesykdommer til sykelig overvekt diskuteres også: Diabetes type 2 rammer mange av de overvektige ofte som ledd i et såkalt risikosyndrom som innebærer økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Kan et kosthold med mye umettet fett og lite sukker redusere sykdomsrisikoen, eller er det viktigste å redusere fettinntaket? Fysisk aktivitet er en annen komponent i det forebyggende arbeidet.

Har vi i dag nok kunnskap til å møte overvektsproblemet med helsepolitiske tiltak, f eks fjerne moms på frukt og grønt? Eller skal vi møte epidemien med tilbud om overvektskirurgi? Dette er noen av spørsmålene som ble tatt opp under symposiet.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS