Hjem

Kronisk utmattelse-ME (myalgisk encefalomyelitt) og flåttbitt (borreliose)

Fagsymposier

Sted: Vitenskapsakademiet, Drammensveien 78

28. oktober 2013 kl 17:30 - 28. oktober 2013 kl 21:00

Finnes det en sammenheng eller er det en medieskapt "hype"?

Symposium i regi av Gruppe 7 (Medisinske fag) og Gruppe 6 (Cellebiologi og molekylærbiologi i Det Norske Videnskaps-Akademi. Se vedlegg for program. Møtet er åpent for alle interesserte.

Møteledere: Professorene Per Brandtzæg (OUS/UiO) og Vegard Bruun Wyller (Ahus/UiO)

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS