Hjem

Skal sentralbanker styres?

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

25. april 2017 kl 17:30

Etter invitasjon

Fellesseminar mellom Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi

Visesentralbanksjef, Jon Nicolaysen: Skal sentralbanker styres?

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS