Hjem

Årsmøte på Grand Hotel

Akademimøter

Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

3. mai 2017 kl 18:00

Forskningspolitisk innledning ved preses

Diplomer til nye medlemmer

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris og Stefi og Lars Fylkesakers stiftelses pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning (Fylkesakerprisen).

Foredrag ved Sir Paul Maxime Nurse ved Francis Crick Institute. Paul Nurse er tidligere president i Royal Society og Nobelsprisvinner i medisin og fysiologi i 2001.

Kunstneriske innslag med mer.

Middag med festtale og takketaler

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS