Hjem

Med Trump ved roret; hvor går Russland?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

16. mai 2017 kl 12:00

Foredrag ved Julie Wilhelmsen

I løpet av de siste ti årene har Russland gradvis vendt seg bort fra Vesten. Denne avvisningen har kommet til uttrykk i heftig kritikk av NATO-utvidelser og  vestlig 'regimeendringspolitikk' etterfulgt av modernisering, oppbygning og ikke minst bruk av militærmakt fra russisk side. Den har også kommet til uttrykk gjennom russiske lederes mobilisering rundt en egen eurasisk sivilisasjon  - fremstilt som et motstykke til den hyper-liberale vestlige sivilisasjonen. Kan valget av Trump, hans uttalte kritikk av det liberale hegemoniet i Vesten og varsel om å knytte nye bånd til Russland frembringe en ny vestvending i russisk politikk? Eller er Russlands avvisning av Vesten så fundamental at taktisk samarbeid på enkelte nye saker er det eneste man kan forvente?

 

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS