Hjem

Nansen Minneforelesning

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammeneveien 78, Oslo

10. oktober 2017 kl 18:00

Kun for inviterte

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, deler ut Framkomiteens belønning for polarforskning for 2017

Professor Håvard Hegre, Uppsala universitet:

Konfliktforskning, og den fredsbevarende virkningen av demokrati og handel 

Obligatorisk!

En serie  studier viser en nedadgående trend i mange former for politisk vold. Foredraget går gjennom og vurderer denne forskningen. Det undersøker også et sett av forklaringer som kan støtte opp om reduksjonen i vold. Viktig blant disse er demokrati, utvikling og økonomiske nettverk, som har en betydelig om enn ikke helt ubetinget fredsbevarende virkning. Foredraget ser også på projeksjoner for framtidige trender utviklet  innenfor demografi og økonomi og diskuterer betydningen av dette for om vi kan håpe at  verden blir bedre i framtiden.

Nansens Minneforelesning blir arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi med økonomisk støtte fra Komitéen til Bevarelse av Polarskibet "FRAM" og Nansenfondet og de dermed forbundne fond i anledning Fridtjof Nansens fødselsdag 10. oktober 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS