Hjem

Hvor mange internasjonale forskere tåler Norge?

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo.

18. januar 2018 kl 18:00

Er det for mange internasjonale forskere på norske universiteter slik at kompetansen om det norske samfunnet forvitrer?

Minnetale over Kolbjørn Skaare ved Håkon Roland.
Minnetale over Ragnar Rommetveit ved Jan Smedslund.  

Arrangementet er åpent for alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.v øverst:  Arnfinn Haagensen Midtbøen, Ellen Rees, Øyvind Østerud, Malcolm Langford og Kalle Moene.

Nettsaken er endret 11.01.18


Den raske endringen i sammensetningen av vitenskapelig ansatte på universitetene i Norge kan få store konsekvenser om tendensen fortsetter. Er det færre forskere som behersker språket, har god kunnskap om norsk historie og politiske forhold? Og har stadig flere sine viktigste faglige og sosiale tilknytninger utenfor landegrensene?

Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, startet en debatt om dette temaet i Akademiet i 2017, i forbindelse med revideringen av Langstidsplanen for forskning og høyere utdanning. Se ulike bidrag i denne debatten i de eksterne lenkene til høyre. 

Er det for mange internasjonale forskere på norske universiteter slik at kompetansen om det norske samfunnet forvitrer? Nå inviterer Akademiet til debatt om temaet. I debatten deltar professor ved økonomisk institutt på UiO Kalle Moene, forsker ved Institutt for samfunnsforskning Arnfinn Haagensen Midtbøen (fra Akademiet for yngre forskere), professor ved Institutt for statsvitenskap på UiO Øyvind Østerud, professor ved Det juridiske fakultet på UiO Malcolm Langford og prodekan for forskning ved det humanistiske fakultet Ellen Rees.

Arrangementet er et samarbeid med akademiets forskningspolitiske utvalg og Akademiet for yngre forskere (AYF).

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS