Hjem

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Foredrag

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien78

13. mars 2018 kl 18:00

Etter invitasjon

Forelesning ved professor Lorraine Daston, Max Planck Institute for History og Science, Berlin

 

Obligatorisk!Fotograf: Tristan Vostry (© 2016)
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS