Hjem

Aldring og livsforlengende behandling

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

23. januar 2018 kl 12:00

Møte for Akademiets medlemmer

Sigrid Bratlie: «Aldring og livsforlengende behandling»

Forskere får stadig mer kunnskap om hva som skjer i en kropp når vi eldes, og selskaper som Google satser milliarder og ansetter noen av verdens klokeste hoder for å finne måter å bremse eller stanse prosessen på. Det er mange ulike strategier, fra stamcelleteknologi til genterapi. Noen behandlinger prøves allerede ut på mennesker, andre er bare på idéstadiet. Hva skjer om vi lykkes med å radikalt forlenge levealderen? Hvilke samfunnsmessige konsekvenser vil det få? Enkelte vil mene at aldring er en sykdom som bryter ned kroppen, noe vi må finne en kur mot og forhindre. Andre mener at aldring og vissheten om at vi skal dø er en sentral del av hva det vil si å være menneske, og som vi bør akseptere. Foredraget vil gå inn på både de vitenskapelige og filosofiske sidene ved livsforlengende bioteknologi.

Sigrid Bratlie er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia. Phd fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, et arbeid som ble tildelt H.M. Kongens Gullmedalje i 2015. Jobber nå som seniorrådgiver i Bioteknologirådet. 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS