Hjem

Ekspertenes rolle i demokratiet

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

15. februar 2018 kl 18:00

Møtet er åpent for alle

Minnetale over Christian Rømming ved Arvid Mostad.

Professor Cathrine Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo: Ekspertenes rolle i demokratiet. «Utfordringer for en kunnskapsbasert politikk»

Sammendrag

Skal politikk virke effektivt, bør den være kunnskapsbasert. Ideen om kunnskapsbasert politikk gir slik de særlig kunnige innen et felt -- ekspertene -- betydelig politisk makt. Demokratiets grunnidé er imidlertid at «folk» skal styre, ikke ekspertene. Det står dessuten strid -- også blant de lærde -- om hvem ekspertene er, hva eksperter når det kommer til stykket kan vite noe om, og hvor uhildede eksperter egentlig er og kan være. Foredraget diskuterer vilkår for en kunnskapsbasert politikk sett i lys av disse kontroversene og på bakgrunn av en pågående studie av forskningens rolle i norsk utredningsvesen.

Tema for møtet tar utgangspunkt i en pågående studie av offentlige utredningsvesener.

Obligatorisk!

Foto: UiO


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS