Hjem

Målstyrte DNA-vaksiner mot infeksjonssykdommer og kreft

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

15. mars 2018 kl 18:00

Møtet er åpent for alle

Minnetale over Svein Valla ved Trygve Brautaset
Minnetale over Sven Oluf  Sørensen ved Hallstein Høgåsen

Foredrag ved professor Bjarne Bogen ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Hans foredrag vil legge hovedvekt på vaksiner som utvikles i Bogens forskningsgruppe K. G. Jebsen Senter for influensavaksine-part UiO.

Det er behov for å utvikle nye effektive vaksiner ved en rekke infeksjonssykdommer og ved kreft. DNA vaksiner er en attraktiv tilnærming. Dessverre har DNA vaksiner vist seg å være lite potente. Dette kan rettes på ved å la DNA kode for protein som målstyres mot celler i immunsystemet. Denne teknologien fører til sterkere immunsvar. Videre kan kvaliteten på immunsvaret styres på denne måten. Målstyrte DNA vaksiner (Vaccibodies) kan få en spesiell betydning ved pandemier og ved utvikling av pasientspesifikke kreftvaksiner.

Obligatorisk!Foto: Thomas Bjørnflaten, UiO
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS