Hjem

Samfunnsborgerskapet i endring: Samhold og tillit i det flerkulturelle Norge

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

19. april 2018 kl 18:00

Møtet er åpent for alle

Foredrag ved professor Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Obligatorisk!Foto: Universitetet i Oslo

 

Sammendrag

Samfunnsborgerskapet i endring: Samhold og tillit i det flerkulturelle Norge

Bekymring over utviklingen av parallellsamfunn i kjølvannet av økende innvandring og det som ofte sees som en utilstrekkelig integrasjonspolitikk, har økt bevisstheten om 'samfunnsborgerskapet' og sammenbindingskreftene eller limet i samfunnet -- i fagmiljøer og i offentligheten. Disse temaene har fornyet interessen for hvilke forutsetninger liberale, demokratiske velferdsstater bygger på, hvis en skal kunne fortsette å sikre innbyggerne velferd og gode liv. Selv om dette er generelle spørsmål i moderne velferdsstater, har temaet krystallisert seg i innvandringspolitikken: Hvordan skal stater klare å opprettholde og fornye de liberale og demokratiske verdier, generøse velferdsstater og en form for samfunnssolidaritet i en kontekst der folks religioner, lojaliteter og livsstils-preferanser blir mer og mer varierende?

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS