Hjem

Grønn konkurransekraft og omstilling - fra et Akademiperspektiv

Fagsymposier

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

10. april 2018 kl 15:00

Deltagelse kun ved invitasjon

Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd arrangerer for sjette gang en felles konferanse.

Hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting? Norge må redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Redusert verdiskapning og sysselsetting i olje og gass gir samtidig behov for endret næringsstruktur for å holde alle i arbeid. Hvordan kan dette oppnås samtidig?

Program

15.00 Åpning ved preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole M. Sejersted.

Deretter blir det 15 minutters foredrag pluss spørsmål:

 • Thomas Hahn, Stockholms Resilience Centre: 
  Grønn konkurransekraft i et bærekraftperspektiv
 • Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens AS: Grønn konkurransekraft, et industriperspektiv
 • Bjørn K. Haugland, bærekraftdirektør i DNV-GL: 
  Grønn konkurransekraft i et teknologisk perspektiv
 • Idar Kreutzer, Finans Norge, leder av regjeringens utvalg om grønn konkurransekraft: 
  Grønn konkurransekraft, et finansnæringsperspektiv
16.20-16.55 Pause
 • John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd: Forskningens bidrag til å stimulere grønn konkurransekraft
 • Ola Grytten, professor i økonpmisk historie ved Norges handelshøyskole: Grønn konkurransekraft i et økonomisk-historisk vekstperspektiv

17.35 Paneldebatt som ledes av NTVAs president, Torbjørn Digernes
Innlederne deltar

18.20 Oppsummering ved Ole M. Sejersted

18.25 Slutt

***

Programkomite: Torbjørn Digernes og Lars Thomas Dyrhaug, NTVA, Brita Slettemark, Norges forskningsråd, Ole M. Sejersted og Øystein Hov, DNVA

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS