Hjem

Foredragssalen stenges for restaurering

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

4. juni 2018

Foredrag som finner sted i perioden salen er stengt vil bli avholdt andre steder. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt for hvert arrangement. 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS