Hjem

Når er forskningen uredelig?

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammenveien 78

12. mars 2018 kl 17:00 - 12. mars 2018 kl 20:00

Uredelighet - et besværlig begrep

Åpent møte arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningsetiske utvalg 

Obligatorisk!

 

Program

17:00 Velkommen

17:05 Innledning ved Professor Margaretha Fahlgren, Uppsala Universitet
17:40 Innledning ved Professor Ole Andreas Rognstad, UiO

18:15 Pause med enkel servering

18:45 Kommentar ved Fagdirektør Kari Bjørke, Kunnskapsdepartementet

19:00 Kommentar ved Seniorrådgiver Annette Birkeland, De nasjonale forskningsetiske komiteene

19:15 Spørsmål og diskusjon

⃰20:00 Slutt

*** 

I Norge har vi i 2017 ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Når er forskning uredelig i henhold til denne loven? Og forstås uredelighet på samme måte i andre land?  
På dette møtet vil professor Margaretha Fahlgren fra Uppsala Universitet  redegjøre for den svenske Oredelighetsutredningen (SOU 2017:10), et arbeid hun ledet. Det blir også innledning ved professor Ole Andreas Rognstad (UiO), som i flere sammenhenger har utredet spørsmålet om plagiatbegrepet i forskningssammenheng. 

Møtet er åpent, men krever påmelding. Påmeldingsfrist: 8. mars

Ved spørsmål, ta kontakt med Gro Havelin på epost gro.havelin@dnva.no

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS