Hjem

Planteliv og klima på Svalbard for 50 millioner år siden

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

29. mai 2018 kl 12:00

Kun for Akademiets medlemmer

Hans Arne Nakrem: "Planteliv og klima på Svalbard for 50 millioner år siden"

Sammendrag
Studier av geologiske lagrekker, bergarter og fossilene de inneholder har avslørt at klodens geografi, klima og organismer har endret seg dramatisk gjennom årmillionene. Svalbards spesielle geologi har bidratt med viktige elementer i forståelsen av jordas historie, blant annet gjennom det fossile plantematerialet. Også for 45-55 millioner år siden lå Svalbard langt mot nord, rundt 75°N, men det globale klimaet var betraktelig varmere enn nå; Arktis var isfritt, og mektige skoger bredte seg ut i områder som nå er dominert av et kaldt, arktisk klima. Kloden opplevde en dramatisk drivhuseffekt, og geologene har funnet ut gjennom studier av fossiler og avsetningene at atmosfærens CO2-innhold var 800-1100 ppm (0,08-0,11 %), over dobbelt så høyt som dagens nivå på rundt 400 ppm. Foredraget vil belyse noen av de dramatiske hendelsene som er dokumentert i Svalbards geologiske arkiv, og kanskje være til ettertanke når det gjelder dagens aktuelle klimadebatt.

Hans Arne Nakrem er professor i paleontologi ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har siden 1985 forsket på hva Svalbards fossiler kan fortelle om tidligere tiders liv, evolusjon og miljøendringer.Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS