Hjem

Akademimøte i Bergen: "Forskeren ved pasientens side"

Akademimøter

Sted: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

1. november 2018 kl 18:00

Møtet er åpent for alle interesserte

Minnetale over Kjell Raaheim ved Tore Helstrup

Professor Jan Haavik og professor Per Eystein Lønning holder foredrag over en felles tittel:

Forskeren ved pasientens side: Erfaringer fra forskning i molekylærbiologi og basalfag i kombinasjon med kliniske studier

Obligatorisk!Professor Jan Haavik

 

Professor Per Eystein LønningProfessor Per Eystein Lønning
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS