Hjem

Sjelen – er den gått ut på dato? Vestens menneskesyn i lys av sjelens dramatiske historie

Akademimøter

17. januar 2019 kl 18:00

Foredrag ved professor (em) Ole Martin Høystad

HoystadOle Martin Høystad

Ole Martin Høystad er professor emeritus i tverrfaglige kulturstudier ved Høgskolen i Telemark (tidligere Telemark distriktshøgskole), der han har vært ansatt siden 1979. I perioden 2006-2010 var han ansatt som professor med særlige oppgaver (innen Natur og kultur) ved Syddansk Universitet i Odense.


Sjelen - er den gått ut på dato?
Vestens menneskesyn i lys av sjelens dramatiske historie

Sammendrag:
De fleste tror de har sjel, men få kan forklare hva den er, hva det er som skjuler seg i vårt indre. Den betydning vi tillegger sjelen, gjenspeiles i vårt språk, som rommer en rekke sjelelige uttrykk. Vi snakker om en hel og ren sjel, om en dyp og ærlig sjel. Spørsmålet er om dette er bare billedlige uttrykk for personlige egenskaper, eller om ordet sjel refererer til noe virkelig og viktig i oss, på linje med fornuft og følelser. Det er slike spørsmål Høystad reiser i dette foredraget, basert på hans bok Sjelens betydning. En kulturhistorie (Aschehoug 2016). Den gjennomgår sjelens dramatiske historie fra antikken til vår tid.  

I vår kultur har sjelen helt siden antikken vært ansett som personens sentrum og alle tings målestokk. Sokrates appellerte til sine medborgere i Aten om «å ha omsorg for sjelen», og i kristendommen avhenger frelsen av å kunne «bevare sin sjel». Dette er det historiske grunnlaget for individualismen i vår kultur.

Siden opplysningstiden har imidlertid sjelens sentrale stilling i vårt menneskesyn blitt utfordret. Innen filosofi og vitenskap har den fått konkurranse av begreper som fornuft og bevissthet, selvet og identitet. Mange hevder at sjelen er et rent religiøst begrep og gjenstand for tro. Hvis den ikke er blitt erstattet av psykologiens psyke, noe irrasjonelt og komplekst som trenger terapi. I kunst og diktning er imidlertid psyke og det indre sjeleliv et hovedmotiv, fra Shakespeare og Dostojevskij til Hamsun, J.M. Coetzee, Siri Hustvedt og Karl Ove Knausgård. Og vi snakker med største selvfølgelighet om sjel og sinn.

På bakgrunn av sjelens dramatiske historie og ulike oppfatninger av den gjennom tidene, vil dette foredraget forsøke å gi svar på hvilken betydning sjelen har i vår tid. Er den fortsatt en nødvendig dimensjon i vårt menneskesyn, eller er den så å si gått ut på dato?


Praktisk informasjon

Møtet er åpent for alle interesserte

Tid: 18:00
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet åpner med at Inger Nordal holder minnetale over Rolf Yngvar Berg og Olav Sand holder minnetale over Per Stockfleth Enger

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS