Hjem

Immunterapi og kreft

Akademimøter

6. juni 2019

Foredrag ved professor Johanna Olweus, UiB

Johanna Olweus er dr.med fra UiB, spesialist i Immunologi og transfusjonsmedisin og professor ved Universitetet i Oslo fra 2008 der hun leder Seksjon for kreftimmunologi, Institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet, og der hun fra 2013 har vært direktør for KG Jebsen Senter for immunterapi mot kreft. Hennes forskning innen immunterapi mot kreft har hatt særlig stort internasjonalt gjennomslag.

Praktisk informasjon

Møtet er åpent for alle interesserte

Tid: 18:00
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS