Hjem

Årsmøte på Grand Hotel

Akademimøter

Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

3. mai 2019 kl 18:00

Alle bes innta sin plasser i god tid før møtet begynner, dørene åpner klokken 17.00.
Kun for inviterte.

Forskningspolitisk innledning ved preses.

Diplomer til nye medlemmer.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere.

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris.

Foredrag ved Peter Normann Waage: "André Bjerkes betydning i norsk kulturliv i etterkrigstiden"

Kunstneriske innslag med mer.

Middag med festtale og takketaler

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS