Hjem

Felleskonferanse: Biodiversitet

Annet

26. mars 2019 kl 15:00

Felleskonferanse med Forskningsrådet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi om biodiversitet

Er det en forsvarlig balanse mellom produksjonen av økosystemtjenester og bærekraftig ressursbruk her til lands og globalt? 

Det vil etter foredragene bli en paneldiskusjon med tema «er det sammenheng mellom kunnskap og politikkutøvelse i biodiversitetsspørsmålet?»

Bekreftede innledere er:

  • Om fiskeri og havbruk; Mette Mauritzen, HI 
  • Om olje og gass; Bjørn Otto Sverdrup, Equinor 
  • Om landbruk og skogbruk – biodiversitet og økosystemtjenester; Kristin Magnussen, MENON Economics 
  • Om arealbruk og biodiversitet i Norge- utviklingstrender og trusler; Signe Nybø, NINA 
  • Om energiproduksjon, og samferdselssektoren; Audun Ruud, seniorforsker, NINA
  • Om lovgivningens betydning for forvaltningen av biologisk mangfold; Inge Lorange Backer 

Mer informasjon kommer. 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS