Hjem

Ødelegger vi havet og våre marine ressurser?

Foredrag

21. februar 2019 kl 18:00

Forvaltning av våre fiskeri-ressurser under et endret klima

Norge er en havnasjon og store deler av vår verdiskapning både er og har historisk sett vært høstet fra havet. Havet er en av våre viktigste matkilder, vi utvinner oljen vår fra havbunnen, og det er dessuten vår viktigste transportåre. Hvordan vil endringer i klima og en stadig økende forsøpling av havet påvirke havressursene og forvaltningen av dem?

Det Norske Videnskaps-Akademi’s Utvalg for klima, miljø og ressursbruk inviterer til en kveld der hav og fremtidig fiskeri- og havforvaltning står i fokus. Kom og bli kjent med noen av de mest sentrale problemstillingene for samfunnsutviklingen i Norge i fremtiden.  

Møtet består av innledninger og paneldebatt.

Se fullt program i høyre marg for mer informasjon.

Møtet er åpent, men krever påmelding:  https://dnva.pameldingssystem.no/odelegger-vi-havet-og-vare-marine-ressurser

Foto: Cristian PalmerHva skjer med havene våre? Foto: Cristian Palmer

 

Program
18:00                   Velkommen og bakgrunn for dagens tema
                              Nils Chr. Stenseth, leder av Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

18:15                   Effekter av klimaendringer på fisk og økosystem - med potensielle konsekvenser for fiskeriene

Maria Fossheim, Havforskningsinstituttet            

18:45                   Klimatrusselen og fiskeri- og havbruksnæringen  

Linda Nøstbakken, Norges Handelshøyskole

19:15                   Paneldebatt

                              I panelet:

  • Foredragsholdere
  • Per W. Schive, Klima- og miljødepartementet
  • Tor Eldevik, Universitetet i Bergen
  • Lars Henrik Smedsrud, Universitetet i Bergen  
  • Sissel Rogne, Havforskningsinstituttet

20:00                   Slutt

 

Se dokument i marg for mer informasjon.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS