Hjem

Hva er effekten av klimaendringer på sykdommer overført av flått og mygg

Foredrag

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi: Drammensveien 78, Oslo

8. april 2019 kl 18:00

Klimaendringer på vektorbårne sykdommer

Insekter og andre dyr som bærer på smittsomme sykdommer, er i ferd med å få bedre levevilkår i Norge og mange andre steder i verden. Hvilke konsekvenser vil dette kunne ha for folkehelsen i fremtiden og hva slags tiltak skal til for å motvirke denne utviklingen? 

Obligatorisk!
Les mer i dokumentet i høyre marg. 

Vektorbårne sykdommer i et varmere klima

Vektorbåren smitte er sykdomssmitte som blir overført indirekte via en bærer (en biologisk vektor), som ikke nødvendigvis er syk selv. Klimaendringer fører nå til at slike vektorer både får større utbredelse og lengre sesong. 

Program:

18:00    Velkommen og bakgrunn for dagens tema Nils Chr. Stenseth, leder av Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk


18:15    Flått-utbredelse og flåttbårne sykdommer i Norge
Solveig Jore, Veterinær, PhD, Seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet


18:45    Malaria og leishmaniasis i Etiopia
Bernt Lindtjørn, Professor, Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen


19:15     Paneldebatt
I panelet:
Foredragsholdere
Harald Reiso, Dr. med. og Seniorrådgiver i Nasjonal Kompetansetjeneste for Flåttbårne sykdommer
Tore Godal, Spesialrådgiver for Global Helse, Utenriksdepartementet


20:00    Slutt

 

Om innlederne 

Solveig Jore: 

Jore er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Hun er utdannet veterinær med doktorgrad fra 2013 innen zoonoser og epidemiologi. Hun sitter i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Hun har tidligere arbeidet som forsker ved seksjon for Epidemiologi ved Veterinærinstituttet.

Bernt Lindtjørn: 

Lindtjørn er professor ved Universitetet i Bergen. Han har i mange år arbeidet som misjonslege i sør Etiopia, og har forsket på fattigdomsrelaterte helseproblemer inkludert vektorbårne sykdommer.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS