Hjem

Bildearkiv

Bildene kan brukes fritt i omtale av DNVA, hvis ikke annet er oppgitt.
Neste side
The Participants at the Round Table Meeting in the Academy.
The scientists met with California Governor Edmund G. Brown Jr. and the Norwegian Minister of Climate and Environment minister Vidar Helgesen.

Bildetekst: The Participants at the Round Table Meeting in the Academy. The scientists met with California Governor Edmund G. Brown Jr. and the Norwegian Minister of Climate and Environment minister Vidar Helgesen.

Størrelse: 1.35 MB

År: 2017

Opphavsrett: DNVA

Fotograf: Thomas Barstad Eckhoff

Filnavn: Group picture.jpg

Størrelse: 1.35 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 16cm x 24 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 19.12.2017 15:06

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Governor Edmund G. Brown Jr.

Bildetekst: Governor Edmund G. Brown Jr.

Størrelse: 1004.23 kb

År: 2017

Opphavsrett: DNVA

Fotograf: Thomas Barstad Eckhoff

Filnavn: Jerry Brown during press conference..jpg

Størrelse: 1004.23 kb

Trykkvalitet: Kan trykkes i 16cm x 24 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 19.12.2017 14:56

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

The Participants at the Round Table Meeting in the Academy, November 2017. The scientists met with California Governor Edmund G. Brown Jr. and the Norwegian Minister of Climate and Environment minister Vidar Helgesen.

Bildetekst: The Participants at the Round Table Meeting in the Academy, November 2017. The scientists met with California Governor Edmund G. Brown Jr. and the Norwegian Minister of Climate and Environment minister Vidar Helgesen.

Størrelse: 1.4 MB

År: 2017

Opphavsrett: DNVA

Fotograf: Thomas Barstad Eckhoff

Filnavn: Several participants at the round table meeting.jpg

Størrelse: 1.4 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 16cm x 24 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 19.12.2017 14:52

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Generalsekretær Øystein Hov

Bildetekst: Generalsekretær Øystein Hov

Størrelse: 10.51 MB

År: 2017

Opphavsrett: DNVA

Fotograf: Hans Kristian Thorbjørnsen

Filnavn: ØH2.jpg

Størrelse: 10.51 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 49.7cm x 74.6 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 19.12.2017 14:40

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Presidiet 2017. Fra venstre: Generalsekretær Øystein Hov, leder Den historisk-filosofiske klasse og visepreses Camilla Serck-Hanssen, leder av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og visepreses Anders Elverhøi og preses Ole M. Sejersted.

Bildetekst: Presidiet 2017. Fra venstre: Generalsekretær Øystein Hov, leder Den historisk-filosofiske klasse og visepreses Camilla Serck-Hanssen, leder av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og visepreses Anders Elverhøi og preses Ole M. Sejersted.

Størrelse: 10.02 MB

År: 2017

Opphavsrett: DNVA

Fotograf: Hans Kristian Thorbjørnsen

Filnavn: Presidiet-ute.jpg

Størrelse: 10.02 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 55.4cm x 83.2 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 19.12.2017 14:39

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Presidiet 2017. Fra venstre: Generalsekretær Øystein Hov, leder Den historisk-filosofiske klasse og visepreses Camilla Serck-Hanssen,  leder av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og visepreses Anders Elverhøi og preses Ole M. Sejersted.

Bildetekst: Presidiet 2017. Fra venstre: Generalsekretær Øystein Hov, leder Den historisk-filosofiske klasse og visepreses Camilla Serck-Hanssen, leder av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og visepreses Anders Elverhøi og preses Ole M. Sejersted.

Størrelse: 10.86 MB

År: 2017

Opphavsrett: DNVA

Fotograf: Hans Kristian Thorbjørnsen

Filnavn: Presidiet-felles-Edit.jpg

Størrelse: 10.86 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 51.3cm x 77 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 19.12.2017 14:36

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Preses: Ole M. Sejersted

Bildetekst: Preses: Ole M. Sejersted

Størrelse: 15.85 MB

År: 2017

Opphavsrett: DNVA

Fotograf: Hans Kristian Thorbjørnsen

Filnavn: OMSejersted.jpg

Størrelse: 15.85 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 56cm x 84 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 19.12.2017 14:32

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Leder Den historisk-filosofiske klasse og visepreses: Camilla Serck-Hanssen

Bildetekst: Leder Den historisk-filosofiske klasse og visepreses: Camilla Serck-Hanssen

Størrelse: 14.57 MB

År: 2017

Opphavsrett: DNVA

Fotograf: Hans Kristian Thorbjørnsen

Filnavn: CamillaS_H-Edit.jpg

Størrelse: 14.57 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 56cm x 84 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 19.12.2017 14:31

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Leder av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og visepreses: Anders Elverhøi

Bildetekst: Leder av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og visepreses: Anders Elverhøi

Størrelse: 7.7 MB

År: 2017

Opphavsrett: DNVA

Fotograf: Hans Kristian Thorbjørnsen

Filnavn: AElverhøi.jpg

Størrelse: 7.7 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 54cm x 81 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 19.12.2017 14:25

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Marie-France Vignéras
Institut de Mathématiques de
Jussieu, Paris, France

Bildetekst: Marie-France Vignéras Institut de Mathématiques de Jussieu, Paris, France

Størrelse: 4.4 MB

År: 2017

Opphavsrett:

Fotograf:

Filnavn: Marie-France Vigneras.jpg

Størrelse: 4.4 MB

Trykkvalitet: Kan trykkes i 64.7cm x 51.7 cm (høyde x bredde) ved 200 dpi trykk

Publiseringsdato: 20.10.2017 10:20

Vis bildet (høyreklikk for nedlastning)

Søk etter bilde

Bildetekst:

År:

Velg nettsted:

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS