Hjem

Søknadsfrist 10. februar for Fridtjof Nansens belønning

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut på årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi 5. mai. Fristen for å komme med forslag til prisvinnere er satt til 10. februar 2008.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er på til sammen 300.000 kroner og deles i to like priser som går til forskere innen henholsvis humaniora og samfunnsfag og innen realfag og medisin. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere som er fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av interansjonal betydning på meget høyt nivå.

Fridtjof Nanses belønning for yngre forskere - prisen er på 50.000 kroner -  tildeles forskere som ennå ikke har fylt 35 år. Ellers er vilkårene de samme som for de andre prisene.

Forslag til prisvinnere med en kort bergrunnelse samt CV og liste over publikansjoner sendes: Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo.

Spørsmål kan rettes til styreformann Arnoldus Schytte Blix, tlf.: 77 64 48 67, e-post: asblix@fagmed.uit.no eller til styresekretær Line Therese Nævestad, tlf.: 22 12 10 96, e-post: line@dnva.no

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS