Hjem

Debattmøte om forskningens kår i Norge

I forbindelse med at innstillingen fra Stjernø-tvalget nå er offentliggjort, arrangerer Akademiet 21. februar fra kl 13.00 - 16.00 et åpent møte for å diskutere deler av innholdet i innstillingen. Innledere på møtet er Steinar Stjernø og Lars Walløe.

Lars Walløe er en av innlederne på møtet. (Foto: Anne Lise Flavik)Lars Walløe er en av innlederne på møtet. (Foto: Anne Lise Flavik)

Lars Walløe, tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, leder nå et utvalg som Akademiet har nedsatt for å vurdere forskningens kår i Norge. Professor Walløe ledet også arbeidet med rapporten "Norsk forskning ved sekelskiftet" som ble publisert i 1999.

Det nyoppnevnte Walløe-utvalget skal gi en kortfattet oversikt over norsk forskning sin nasjonale og internasjonale status med henblikk på vitenskapelig aktivitet og finansiering. Utvalget skal også vurdere de økonomiske vilkår som norsk forskning jobber under og se på om fordelingen av forskningsmidlene er tilfredsstillende sett i lys av de økonomiske rammene.

Videre skal utvalget gi råd om hvordan forskningens kår kan bedres gjennom alternative former og dimensjoner på bevilgningene og et mer forpliktende samarbeid mellom myndighetene, forskningsbevilgende instanser og dem som utfører forskning. Rapporten "Evne til forskning" kommer 2008.

 

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS