Hjem

Norske romeventyr

Romvirksomhet er ikke bare et spørsmål om tapre astronauter og spennende astronomi. Norge er et lite, men viktig romland på toppen av verden, og vår visjon er å utnytte rommet bedre enn de fleste andre land. Nytteaspektet ved utnyttelsen av rommet blir stadig mer fremtredende. Det sier Paul Brekke fra Norsk Romsenter. Torsdag 11. september kl 11.00 holder han foredrag for næringslivsledere og andre interesserte på Vitenfabrikken i Sandnes som en del av Kavli-arrangementene.

Satellittjenester brukes hver dag av de aller fleste av oss, enten direkte eller indirekte. Norge med sine 4,6 millioner mennesker er Europas nest største land i utstrekning dersom en tar med våre utstrakte havområder. Uten satellitter vil overvåking av disse enorme områdene bli umulig. Av den grunn kan Norge bli det første land som utvikler en satellitt som skal overvåke skipstrafikken.

Romforskning gir store ringvirkninger for norsk industri. (Illustrasjonfoto)Romforskning gir store ringvirkninger for norsk industri. (Illustrasjonfoto)

Norsk romidnustri blomstrer og er med på en rekke spennede romprosjekter. Den norske romvirksomheten omsatte for innpå seks milliarder kroner i 2006. Det gjør den til en større næring enn skogbruket. Norge har verdens største nedlesestasjon for polarbanesatellitter på Svalbard. Både den amerikanske og europeiske værvarslingen har Svalbard som sin hovedstasjon. Når ESA skyter opp sine 59 meter høye Ariane 5-raketter nær ekvator i Fransk Guyana, holdes de to store sidemonterte faststoffrakettene på plass av hyperavanserte norskproduserte feste- og separasjonsmekanismer. Når NASAs SWIFT satellitt skal søke etter gammaglimt benyttes en norsk detektor.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS