Hjem

Akvakulturkonferanse i Skottland 2009

Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerer i samarbeid med The Royal Society of Edinburgh en akvakulturkonferanse ved Heriot-Watt University i Edinburgh 21. - 22. april 2009. Professor Jan Raa er av Akademiet oppnevnt som norsk medlem i arrangementskomiteen.

"Scottish Aquaculture - A sustainable future" er tittelen på konferansen som vil bli gjennomført i regi av  Scottish Aquaculture Reserarch Forum. Vitenskapsakademiene i Norge og Skottland vil bistå med å finne fram til aktuelle foredragsholdere. Programmet begynner nå å ta form og flere norske foredragsholdere har sagt ja til å bidra til denne akvakulturkonferasen i Skottland.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS