Hjem

Lars Walløe ny president i Academia Europea

Formannskapet i Academia Europea har valgt professor Lars Walløe, Universitetet i Oslo, som i åtte år var vekselsvis preses og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, til sin neste president. Lars Walløe overtok dette prestisjetunge vervet i forbindelse med årsmøtet i Academia Europea (The Academy of Europe) som ble holdt i Liverpool 18. – 20. september. Walløe som blir den femte presidenten i det europeiske akademiets historie, overtar etter professor Jürgen Mittelstrass fra Tyskland.

Academia Europea er en internasjonal, politisk uavhengig organisasjon av individuelle forskere og vitenskapsfolk. Akademiet har i dag 2300 medlemmer fra over 40 land og som representerer et bredt spekter av forskningsdisipliner. Academia Europea ble stiftet i 1988 etter initiativ fra britiske Royal Society og har sitt hovedkontor i London. Academia Europea har som mål å fremme kunnskap, utdanning og forskning i Europa. Nye medlemmer velges etter anbefaling fra en eller flere medlemmer av Akademiet og gjennom en opptaksprosedyre som også omfatter en vurdering av fagkomiteer. Det er i dag 40 norske medlemmer.

Lars Walløe. (Foto: Anne Lise Flavik)Lars Walløe. (Foto: Anne Lise Flavik)

– Academia Europea har to viktige oppgaver. For det første fremmer Akademiet samarbeid mellom forskere i europeiske land på forskjellige måter, bl.a. ved å arrangere symposier og møter for forskere om viktige forskningstema. For det andre gir Academia Europea råd til EU-kommisjonen og nasjonale regjeringer om forskningsspørsmål og forskningspolitiske spørsmål. Den siste oppgave er for tiden i ferd med å bli stadig viktigere, sier Lars Walløe.

Mer informasjon på websiden til Academia Europea: http://www.acadeuro.org/

Professor Lars Walløes hjemmeside: http://folk.uio.no/larswa/

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS