Hjem

Ny VISTA-avtale undertegnet på Akademiet

StatoilHydro og Det Norske Videnskaps-Akademi har inngått en 5-årig samarbeidsavtale som betyr at det såkalte VISTA-programmet tilføres 15 millioner kroner hvert år til oljerelatert grunnforskning. Avtalen ble undertegnet i forbindelse med VISTA-dagen 25. november av Svenn F. Utengen på vegne av StatoilHydro og Akademiets generalsekretær Reidun Sirevåg.

Akademiets generalsekretær Reidun Sirevåg og Svenn T. Utengen, styreleder i VISTA, undertegnet avtalen som gir 13,5 millioner kroner til grunnforskning hvert år de neste fem årene. (Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto)Akademiets generalsekretær Reidun Sirevåg og Svenn F. Utengen, styreleder i VISTA, undertegnet avtalen som gir 15 millioner kroner til grunnforskning hvert år de neste fem årene. (Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto)

VISTA er StatoilHydros grunnforskningsprogram som gjennomføres i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi. VISTA-programmet ble etablert i 1985 og har til sammen delt ut forskningsstøtte på 154 millioner kroner. Det har resultert i blant annet 208 doktorander og publisering av over 800 forskningsartikler internasjonalt.  

Gjennom VISTA-programmet finansieres for tiden nærmere 30 prosjekter innenfor områdene miljø, økt oljeutvinning, leting og olje- og gassforedling. Prosjekter innen bioteknologi er under oppstarting. I tillegg gis det støtte til to VISTA-professorer; Ivar Giæver og Ivar Aavatsmark.

Ved undertegningen av den nye avtalen understreket Svenn F. Utengen, som er direktør for teknologiledelse i StatoilHydro,  VISTA-programmets stabilitet og langsiktighet. For StatoilHydro er det viktig å støtte grunnforskning, også fordi dette også bidrar til å styrke selskapets strategiske arbeid.

Arve Johnsen. (Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto)Arve Johnsen. (Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto)

Tidligere Statoil-direktør Arve Johnsen som tok intiativet til VISTA-samarbeidet, bekreftet at dette langsiktige perspektivet var til stede helt fra starten av. Statoils ambisjon var at selskapet skulle bli ledende på petroleumsforskning både nasjonalt og internasjonalt. I Det Norske Videnskaps-Akademi fant Statoil den ideelle samarbeidspartner med tung forskningsekspertise og en effektiv administrasjon som kunne håndtere et langsiktig grunnforskningsprogram. Arve Johnsen trakk også fram VISTA-programmets betydning i forhold til den anvendte forskningen som Statoil selv drev.

Generalsekretær Reidun Sirevåg understreket VISTA-programmets store betydning for Det Norske Videnskaps-Akademi som en faglig vitamininnsprøytning. Sirevåg poengterte også at den effektive organiseringen av VISTA-programmet betyr at pengene når fram til forskerne. At VISTA-programmet nå tilføres 75 millioner kroner over de neste fem årene, mente hun var en fremtidsrettet avtale.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS