Hjem

Lærer og unge matematikktalenter hyllet

Med Abelprisvinner Mikhail Gromov på første rad mottok matematikklærer Odd Heir, Oslo Handelsgymnasium, årets Holmboepris av statsråd Tora Aasland. Den høytidelige overrekkelsen skjedde på Oslo katedralskole. Også KappAbel-vinnerne fra Ringstabekk skole og laget som skal representere Norge i den internasjonale matematikkolympianden ble ble hyllet.

Abelprisvinner Mikhail Gromov kastet glans over Holmboeprisutdelingen på Oslo katedralskole. På første benk fra venstre: Rektor Paul Jasper, statsråd Tora Aasland, Videnskapsakademiets generalsekretær Reidun Sirevåg og dagens konferansier Marit Dahl Hjort. Foto: Heiko Junge /ScanpixAbelprisvinner Mikhail Gromov (i midten) kastet glans over Holmboeprisutdelingen på Oslo katedralskole. På første benk fra venstre: Rektor Paul Jasper, statsråd Tora Aasland, Videnskapsakademiets generalsekretær Reidun Sirevåg og dagens konferansier Marit Dahl Hjort. Foto: Heiko Junge /Scanpix

- Noen av de viktigste utfordringene i vår tid er globale spørsmål som miljø, helse og mat. Realfaglig kompetanse er en forutsetning for å møte disse og andre store utfordringer som vi vil møte. Og kunnskapen om matematikk, naturfag og teknologi må tas vare på og utvikles slik at den hele tiden passer for dagens og morgendagens samfunn. De viktigste personene i utviklingen av denne kunnskapen, er lærerne. Lærere som søker ulike innfallsvinkler til faget og sørger for at elevene opplever mestring og glede, medvirker til god læring og arbeidsglede, sa statsråd Tora Aasland da hun i dag delte ut Bernt Michaels Holmboes minnepris til matematikklærer Odd Heir ved Oslo handelsgymnasium.

Tora Aasland overrakte Holmboeprisen til Odd Heir. Foto: Heiko JungeTora Aasland overrakte Holmboeprisen til Odd Heir. Foto: Heiko Junge

Inspirerende lærer
Bernt Michael Holmboes minnepris er etablert av Norsk matematikkråd. Prisen på 100.000 kroner deles likt mellom læreren og skolen han kommer fra. – Odd Heir er inspirerende, engasjert, kunnskapsrik og en god ambassadør for matematikkfaget, sier matematikkprofessor og styreleder Tom Lindstrøm.

Norsk matematikkråd gir også hederlig omtale til Gerd Nilsen, Furnes ungdomsskole og til Therese Hagfors, Bjørnevatn skole.

Årets prisvinner, Odd Heir, har lang undervisningserfaring i matematikk fra videregående skole, først på Sinsen Gymnas og senere på Oslo Handelsgymnasium. Han inspirerer elever og kolleger ved å være imøtekommende, ved alltid å være villig til å hjelpe «der og da», og ved å være klar og tydelig i alt han gjør. Som lærer viser han stor evne og vilje til differensiering. Som kollega er han hjelpsom, og han er respektert over hele landet for sin innsats for matematikkfaget og matematikkundervisningen. Odd Heir har også arbeidet med utredninger i forbindelse med læreplaner og eksamen for Utdanningsdirektoratet.

Abels lærer
Prisen har fått sitt navn etter Bernt Michael Holmboe, matematikk-læreren som oppdaget Niels Henrik Abels usedvanlige matematiske evner. At prisen deles ut på Oslo katedralskole, er heller ingen tilfeldighet. Det var nemlig her Holmboe og Abel møttes. Holmboeprisen som i år deles ut for femte gang, støttes av Abelfondet.

Unge æresgjester under dette arrangementet var KappAbel-vinnerne fra Ringstabekk skole i Akershus, de seks som skal representere Norge i den internasjonale matematikk-olympiaden (IMO), samt vinnerne av lagkonkurransen under Tag der Mathematik i Berlin.

Operaen i tall
KappAbel-vinnerne fikk applaus fra en fullstatt festsal på Katedralskolen for sin prosjektoppgave ”Matematikk i kunst” der de hadde tatt for seg Operaen sett fra en matematikers ståsted.

KappAbel-langet fra Ringstabekk skole bestod av: Marianna Wrzos-Kaminska, Emma Moberg, Vincent Simensen og Tollak Braaten. Foto: Heiko JungeKappAbel-langet fra Ringstabekk skole bestod av: Marianna Wrzos-Kaminska, Emma Moberg, Vincent Simensen og Tollak Braaten. Foto: Heiko Junge

 

Holmboesymposium
Etter utdelingen av Holmboeprisen på Oslo katedralskole ble det arrangert et symoposium om matematikk-undervisning ved Høgskolen i Oslo. Foredragsholdere var Holmboeprisvinner Odd Heir, professor Erhard Behrends, Freie Universität, Berlin og Liv Sissel Grønmo fra Universitet i Oslo.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS