Hjem

Nansen Minneforelesning 2009

Nansen Minneforelesning ble mandag 12. oktober holdt i Akademiets hus. Den tradisjonsrike minneforelesningen som første gang ble arrangert i 1961, samlet fult hus i Akademiet.

Øystein Sørensen holdt foredrag om politikeren Nansen. Foto: Eirik BaardsenØystein Sørensen holdt foredrag om politikeren Nansen. Foto: Eirik Baardsen

Den politiske Nansen
Nansen Minneforelesning ble holdt av professor Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo, som tok for seg Nansens politiske liv.

Fridtjof Nansen engasjerte seg bare sporadisk i norsk politikk, til tross for stadige påtrykk og oppfordringer.

Han spilte likevel en viktig rolle i flere politiske sammenhenger.

Den påfølgende diskusjonen etter foredraget gikk energisk for seg. Foto: Eirik BaardsenDen påfølgende diskusjonen etter foredraget gikk energisk for seg. Foto: Eirik Baardsen

Sørenens gikk inn på Nansens betydningsfulle innsats i 1905, stiftelsen av Fedrelandslaget, og hvorfor han til tross for sine anti-parlamentariske politiske holdninger aldri ble fristet av fascismen.

Geir Wing Gabrielsen hedret
Forsker Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt ble tildelt Framkomiteens Belønning for Polarforskning i forbindelse med minneforelesningen i Akademiet. Direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, tok i mot prisen på vegne av prisvinner.

Direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, tok i mot prisen på vegne av prisvinner. Prisen ble overrakt av viserektor Ragnhild Hennum fra Universitetet i Oslo. Foto: Eirik BaardsenDirektør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, tok i mot prisen på vegne av prisvinner. Prisen ble overrakt av viserektor Ragnhild Hennum fra Universitetet i Oslo. Foto: Eirik Baardsen

Framkomiteen begrunner prisen med at Gabrielsen "fremstår som en nestor innen arktisk økotoksikologi, er faglig produktiv og en meget samfunnsbevisst forsker som deltar i nasjonal og internasjonal media."

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS