Hjem

Høstens seniortreff

Arne Løvlie, ansvarlig for seniortreffene i Akademiets hus, starter torsdag 2. september med høsthalvårets første seniortreff. Professor Einar Kringlen holder foredraget: Sigmund Freud; hans liv og virke - med et kritisk blikk. Se liste over seniortreff for det neste halve året.

Torsdag 2. september, klokken 12.00
Professor Einar Kringlen:
Sigmund Freud; hans liv og virke - med et kritisk blikk

Fredag 15. oktober, klokken 12.00
Professor Per Andersen:
Royal Society og dets betydning for etablering og
utvikling av vitenskap i Europa

Tirsdag 19. oktober, klokken 12.00
Biskop Per Lønning:
Hvor er det blitt av "helvete"? Om bruk og misbruk av religiøse metaforer
 
Tirsdag 2. november, klokken12.00
Professor Stein A. Evensen:
En orientering til seniorene om problemer i det norske helsevesen

Onsdag 17. november, klokken 12.00
Professor Hans Fredrik Dahl:
Okkupasjonen av Danmark og Norge 1940 -- 1945.
Et komparativt perspektiv

Mandag 6. desember, klokken 12.00
Professor Ole Kristian Grimnes:
Et foto og en historie. Akademiet i aprildagene 1940
Praktisk informasjon

De som ønsker å delta på seniortreffene må melde fra om dette til Akademiets sekretariat dagen før treffet.

Sentralbord: 22 12 10 90 /
 22 12 10 96

Eller via e-post:  dnva@online.no

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS