Hjem

H.M. Kongen overvar Nansen minneforelesning

Nansen minneforelesning ble mandag 11. oktober holdt i Akademiets hus. Forelesningen samlet en fullsatt sal, der også H.M. Kong Harald og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland var til stede. Den tradisjonsrike forelesningen ble for første gang avholdt i 1961, og det er neste år duket for 50-årsjubileum.

Fra venstre: Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen, statsråd Tora Aasland, H.M.Kong Harald, Øivind Andersen og Høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Foto: Eirik Furu BaardsenFra venstre: Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen, statsråd Tora Aasland, H.M.Kong Harald, Øivind Andersen og Høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Foto: Eirik Furu Baardsen

 

Nansen Minneforelsning for 2010 ble holdt av professor Kaare R. Norum ved Universitetet i Oslo, som tok for seg lege Henrik Greve Blessing turbulente liv.

Foredraget Blessing og Nansen: "Fram" og tilbake ga et innblikk i Blessings liv som skipslege på Fridtjof Nansens Fram ekspedisjon, hans forhold til Nansen og hans livslange kamp mot narkotikaavhengighet.

 

Kaare R. NorumKaare R. Norum

Norum fortalte på en humoristisk måte om denne spesielle og evnerike mannen som hele livet kjempet en kamp mot seg selv. Norum tok for seg Nansen og Blessings brevvekslinger som varte hele livet ut, og de mange vennene som flertalls ganger forsøkte å hjelpe Blessing. Foruten kampen mot avhengigheten,  kjempet han også blant annet mot kvegpest i Afrika, beskrev afrikanske medisinplanter og var på hvalfangst opptatt av å bevare kvaliteten på den verdifulle hvaloljen.

 

Til venstre:

Professor Kaare R. Norum mottar Fridtjof Nansenmedaljen av preses Nils Chr. Stenseth. Foto: Eirik Furu Baardsen

 

 

 

 

 

Framkomiteens Belønning
Framkomiteens Belønning for Polarforskning for år 2010 gikk til professor Karl-Arne Stokkan ved Universitetet i Tromsø. Prisen blir overrakt av rektor Ole Petter Ottersen fra Universitetet i Oslo.

 

Rektor Ole Petter Ottersen fra Universitetet i Oslo(Til venstre) overrakte Framkomiteens Belønning for Polarforskning til Karl-Arne Stokkan ved Universitetet i Tromsø.Rektor Ole Petter Ottersen fra Universitetet i Oslo(Til venstre) overrakte Framkomiteens Belønning for Polarforskning til Karl-Arne Stokkan ved Universitetet i Tromsø.

Han fikk prisen for sin fremragende forskning i mer enn 30 år, omkring arktiske dyrs tilpasninger til det polar miljø.

Framkommiteen skriver: Han har vært en pioner av internasjonalt format i studiet av effektene av polare lysforhold på arktiske dyr, som permanent mørke om vinteren og midtnattssol om sommeren.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS