Hjem

Historisk tema for Akademiets høstmøte i Bergen

"To fortellinger, to kulturer. Otto av Freising og Snorre Sturlasson" - det er tittelen professor Sverre Bagge (bildet) ved Universitetet i Bergen har som tittel på sitt foredrag på Akademiets fellesmøte i Bergen torsdag 4. november kl 18.00. Møtet, som er åpent for alle interesserte, holdes i  Sophienlund, Kalfarveien 37. Akademiets preses, Nils Christian Stenseth leder møtet.

Kort sammendrag:

Tidligere tiders historieskrivning gir ikke bare kunnskap om begivenhetene den forteller om, men også om kultur, tenkning og holdninger. Et stort og variert materiale av denne typen er bevart fra middelalderen, en materiale som bare i liten grad er blitt utnyttet i forskningen. Foredraget tar utgangspunkt i to episoder, henholdsvis fra Otto av Freisings (d. 1158) biografi over Fredrik Barbarossa og Snorre Sturlassons (1179 - 1241) verk om de norske kongene. Ved hjelp av dem skal jeg diskutere litterære idealer, virkelighetsoppfatning og bruk av den norrøne og latinske kulturen i middelalderen.

Bildet av Sverre Bagge er tatt av Silje Gripsrud, På Høyden, Universitetet i Bergen

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS